حامد سعیدی: یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار علاقمند به کتاب.