توسعه آزمون محور

درباره فرایند توسعه نرم‌افزار «توسعه آزمون محور» به همراه کدهای نمونه
۳۰ روز با TDD: روز نهم - مقدمات Refactoring
توسعه نرم‌افزار

۳۰ روز با TDD: روز نهم - مقدمات Refactoring

نوشته زبان انگلیسی مربوط به روز نهم را از این آدرس [http://blogs.telerik.com/james-bender/posts.aspx/13-09-27/30-days-of-tdd-day-nine-refactoring-basics] می‌توانید مطالعه کنید. درباره مفهوم Refactoring در ادامه توضیح خواهم داد. زمانی برای بازبینی کد (Code Review) درنوشته قبلی از این سری نوشته‌ها درباره defect ها صحبت کردیم
1 min read
۳۰ روز با TDD: روز هشتم: برخورد با defect ها
توسعه نرم‌افزار

۳۰ روز با TDD: روز هشتم: برخورد با defect ها

نوشته به زبان انگلیسی روز هشتم را در این آدرس [http://blogs.telerik.com/james-bender/posts.aspx/13-09-25/30-days-of-tdd-day-eight-dealing-with-defects] می‌توانید مطالعه کنید. قبل از شروع لازم است درباره موضوع امروز یعنی defect و تفاوت آن با bug نکته‌ای را عرض کنم. defect که شاید بتوان آن را نقص
1 min read
۳۰ روز با TDD: روز هفتم - Software Factories و DI Frameworks
توسعه نرم‌افزار

۳۰ روز با TDD: روز هفتم - Software Factories و DI Frameworks

قبل از هر چیز، نوشته زبان انگلیسی روز هفتم را در این آدرس [http://blogs.telerik.com/justteam/posts/13-09-23/30-days-of-tdd-day-seven-software-factories-and-di-frameworks] می‌توانید مطالعه کنید. لازم است یادآوری کنم معتقدم در کار برنامه‌نویسی تا حد امکان نباید عبارات تخصصی را ترجمه کرد (مثل ترجمه کردن نام داروها و ترکیبات
1 min read
۳۰ روز با TDD: روز ششم - تزریق وابستگی (Dependency Injection) چیست؟
توسعه نرم‌افزار

۳۰ روز با TDD: روز ششم - تزریق وابستگی (Dependency Injection) چیست؟

نوشته به زبان انگلیسی روز ششم را در این آدرس [http://blogs.telerik.com/justteam/posts/13-09-20/30-days-of-tdd-day-six-what-is-dependency-injection-] می‌توانید مشاهده کنید. در روز پنجم [https://elmah.ir/post/82-30-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-tdd--%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%
1 min read
۳۰ روز با TDD: روز چهارم - Pass کردن اولین تست
توسعه نرم‌افزار

۳۰ روز با TDD: روز چهارم - Pass کردن اولین تست

نوشته زبان انگلیسی را در این آدرس [http://blogs.telerik.com/justteam/posts/13-09-16/30-days-of-tdd-day-four-making-your-first-test-pass] می‌توانید مشاهده کنید. در روز سوم [https://elmah.ir/Posts/80]، اولین تست‌مان را نوشتیم. هدف این بود: “یک متد بنویسید که یک جمله و یک کاراکتر را به عنوان ورودی دریافت کند
1 min read
۳۰ روز با TDD: روز سوم - اولین تست شما
توسعه نرم‌افزار

۳۰ روز با TDD: روز سوم - اولین تست شما

نوشته انگلیسی مربوط به روز سوم را در این آدرس [http://blogs.telerik.com/justteam/posts/13-09-13/30-days-of-tdd-day-three-your-first-test] می‌توانید بخوانید. امروز می‌خواهیم آستین‌ها را بالا بزنیم و اولین تست خودمان را بنویسیم. قبل از شروع لازم است به برخی ابزارها و نرم‌افزارهایی که به آن‌ها
2 min read
۳۰ روز با TDD: روز دوم‌ - مروری بر اصول شی‌گرایی
توسعه نرم‌افزار

۳۰ روز با TDD: روز دوم‌ - مروری بر اصول شی‌گرایی

نوشته اصلی را در این آدرس [http://blogs.telerik.com/blogs/13-09-11/30-days-of-tdd-day-two-a-review-of-object-oriented-principles] می‌توانید مطالعه کنید، سعی من این هست که فقط بخش‌های مهم و مفید رو ترجمه کنم، همچنین عباراتی تخصصی رو تا حد ممکن ترجمه نکنم مگر اینکه معادل مناسبی به زبان فارسی براش وجود داشته
2 min read
۳۰ روز با TDD: روز اول - TDD چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟
توسعه نرم‌افزار

۳۰ روز با TDD: روز اول - TDD چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟

داستان چیه؟ سپتامبر سال گذشته آقای James Bender [http://blogs.telerik.com/james-bender/posts.aspx] در وبلا‌گ‌های تلریک یک مجموعه نوشته منتشر کرد به نام 30 روز با TDD. من می‌خوام یک ترجمه آزاد از این نوشته‌ها براتون داشته باشم تا با هم درباره Test Driven
1 min read