معرفی پروژه فارسی چک لیست امنیت در اینترنت

پروژه‌ای فارسی که لیستی از موارد قابل اجرا برای افزایش امنیت و حریم شخصی در اینترنت رو پیشنهاد می‌کنه.

چند سال پیش،‌ چک لیستی رو ترجمه کردم. پروژه اصلی روی گیت‌هاب بود ولی نویسنده بعداً اون رو با سایت خودش یکپارچه کرد که کار سینک کردنش با forkها رو کمی سخت می‌کنه. این چک لیست مجموعه‌ای بود از توصیه‌ها برای استفاده ایمن از اینترنت که می‌تونستید هر کدوم رو که رعایت می‌کنید تیک بزنید و تا انتها برید و ببینید چقدر از چک لیست رو می‌تونید تیک بزنید.

چک لیست امنیت در اینترنت رو به زیردامنه‌ای از سایت خودم اضافه کردم: https://amn.hamed.blog

چک لیست امنیت در اینترنت
چک لیستی برای ایمن بودن در اینترنت

زیر هر کدوم از موارد یک سری لینک برای مطالعه بیشتر هست. یکی از برنامه‌هام در سال ۲۰۲۳ اینه که مطالب این چک لیست رو به تدریج تکمیل کنم. شما هم اگر مطلبی در این خصوص دارید که فکر می‌کنید مناسبه به بخش منابع هر کدوم از آیتم‌ها اضافه بشه یا برای چک لیست نظر و پیشنهادی دارید می‌تونید در کامنت‌های این نوشته یا در مخزن گیت‌هاب پروژه بفرمایید.

GitHub - Hameds/security-checklist-fa: A checklist for staying safe on the internet in Persian
A checklist for staying safe on the internet in Persian - GitHub - Hameds/security-checklist-fa: A checklist for staying safe on the internet in Persian