از مسیر

برای شش ماه دوم سال ۱۴۰۰

نیمی از سال ۱۴۰۰ گذشته. این جاده مه آلود زندگی در این روزگار عجیب که توش هستیم، معلوم نیست ما را به کجا برسونه. اما می‌شه از مسیر گفت. شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ برای من خیلی مهمه. من از مسیر خواهم گفت اینجا در «وبلاگِ حامد». با من همراه باشین