قطع اینترنت در روزهای کنکور

بدبختی‌هایی که مثل آقوی همساده با قهقهه تعریف خواهیم کرد.

پیامکی دریافت کردم که می‌گفت در دو روز آینده صبح‌ها به دلیل برگزاری آزمون سراسری، اینترنت رو قطع می‌کنند. این قطع کردن اینترنت در روزهای کنکور در زمان آذری جهرمی شروع شد.

امسال ابتدا صبح از قطع سراسری اینترنت در روزهای کنکور بود و حالا گفته شده فقط در محل‌های آزمون اینترنت قطع می‌شه. من نمی‌دونم چند سال دیگه این خاطرات «قطع اینترنت» رو در قالب جوک می‌گیم و بهشون می‌خندیم اما بعید می‌دونم حتی اون موقع هم بتونیم رنجی که این سال‌ها از نگاه بزرگواران به اینترنت کشیدیم رو پشت قهقه‌های آقوی همساده‌وار مخفی کنیم.

له شدیم آقا، له 😂

یک زمانی هم من و هم دیگران درخواست کردیم برای مشخص شدن تایید کننده «قطع اینترنت» در زمان کنکور. سازمان سنجش پاسخ داد که «محرمانه است». البته با این وضع دسترسی به اینترنت دیگه اهمیتی هم نداره.