تله زمان باقیمانده

واقعاً چقدر زمان داریم؟

یک خوشبینی خاصی در گونه بشر نسبت به زمان هست. انگار که همیشه زمان داریم و برای همین خیلی سخاوتمندانه خرجش می‌کنیم. شاید لااقل تا زمانی که به این نتیجه برسیم که دیگه زمانی نیست.

به قول اون بزرگوار، یک روز از خواب بلند می‌شی و می‌بینی دیگه برای کارهایی که همیشه می‌خواستی انجامشون بدی زمانی نیست. و خب معمولاً خیلی زود، دیر می‌شه. شاید تمایل مربوط به تعویق انداختن کارها هم به همین خوشبینی درباره «زمان باقیمانده» مرتبط باشه.

این سخنرانی TED قدیمی مساله به تعویق انداختن رو می‌گه اما راه‌حلی که داره (تقسیم زندگی به هفته‌ها) برای یک نگاه کلی به اون «زمان باقیمانده» و ایجاد حس واقعی‌تری نسبت بهش مفیده.

با فرض اینکه ۹۰ سال عمر [مفید؟] می‌کنیم روی یک کاغذ، به ازای هر سال یک ردیف و به ازای هر هفته سال یک ستون ایجاد می‌کنیم و هفته‌های رفته عمر رو پر می‌کنیم. باقیمانده‌اش اوضاع رو بهتر نشون می‌ده

منبع https://waitbutwhy.com/2014/05/life-weeks.html

توی این زمان روی اولویت‌ها کار کنید

اولویت
اولویت، چیزیه که همین حالا انجامش می‌دی نه اون چیزی که می‌گی