بالای Todo list من

پشیمانی‌های بستر مرگ و دستوراتی برای اینکه در آخر، آن «ای کاش‌»ها را کمتر داشته باشیم.

در کتاب The Top Five Regrets of the Dying نوشته خانم Bronnie Ware پنج پشیمانی که آدم‌ها موقع مرگ دارند لیست شده:

۱- کاش این شهامت رو داشتم که زندگی واقعی خودم رو داشته باشم، نه زندگی که دیگران ازم انتظار دارند.
۲- کاش این‌قدر سخت کار نکرده بودم.
۳- کاش شجاعت ابراز احساستم رو داشتم.
۴- کاش با دوستانم در ارتباط بودم.
۵- کاش به خودم اجازه می‌دادم شادتر باشم.

همون سال ۲۰۱۲ که کتاب اومد، Paul Graham که به خاطر هکرنیوز و Y Combinator می‌شناسیمش مطلبی نوشت تحت عنوان The Top of My Todo List

ایده گراهام ساده بود. می‌گفت حالا که پنج «ای کاش» در پایان زندگی داریم، برعکسشون کنیم و به ۵ دستور ساده برسیم. دستوراتی که می‌تونیم بالای Todo list خودمون قرارشون بدیم:

۱-رویاهات رو نادیده نگیر
۲- خیلی زیاد کار نکن
۳- چیزی که فکر می‌کنی رو بگو
۴- دوستی کن
۵- شاد باش

در این روزگار عجیب لازمه هر روز این‌ها رو به خودمون یادآوری کنیم.