ماه اول

نگاهی به پیشرفت اهداف سالیانه در اولین ماه سال ۲۰۲۳

ابتدای سال ۲۰۲۳ لیست اهدافی که می‌خوام براشون در این سال تلاش کنم رو نوشتم و گفتم که هر ماه گزارشی از پیشرفت این اهداف رو به صورت عمومی منتشر می‌کنم. این اولین گزارش ماهیانه است.

آخرین روز سال ۲۰۲۳
اهداف شخصی و کاری و اقدامات داوطلبانه من در سال ۲۰۲۳

در ماه اول سال ۲۰۲۳:

  • اندکی بیش از ۲ کیلو وزن کردم، هنوز حدود ۱۳ کیلو دیگه از وزنی که می‌خوام کم کنم مونده اما شروع خوبیه.
  • یک کتاب خوندم و ۲ کتاب دیگه رو هم شروع کردم که هنوز تمام نشدند.
  • پروژه چک لیست امنیت در اینترنت رو معرفی کردم ولی هنوز بروزرسانی لینک‌ها انجام نشده. البته نوشته‌‌های مرتبط با محتوای چک لیست برای تکمیل منابع رو دارم.
معرفی پروژه فارسی چک لیست امنیت در اینترنت
پروژه‌ای فارسی که لیستی از موارد قابل اجرا برای افزایش امنیت و حریم شخصی در اینترنت رو پیشنهاد می‌کنه.
  • مخاطبین خبرنامه‌های ایمیلی حدود ۵ درصد افزایش داشتند.
  • منابع آنلاین مربوط به کمک‌های اولیه رو جمع‌آوری کردم.