توسعه نرم‌افزار

مجموعه نوشته‌هایی مرتبط با «توسعه نرم‌افزار» شامل نکات برنامه‌نویسی، مهارت‌های کار تیمی، برنامه‌ریزی تولید نرم‌افزار و سایر موارد مرتبط

خبرنامه هفتگی ایمیلی برای مهندسین نرم‌افزار و مشارکت شما
ژورنال

خبرنامه هفتگی ایمیلی برای مهندسین نرم‌افزار و مشارکت شما

خبرنامه SoftwareTalks یک خبرنامه ایمیلی هفتگی است که به صورت اپن‌سورس روی گیت‌هاب قرار داره و شما هم در محتوای ارسالی هفتگی که مرتبط با مباحث توسعه نرم‌افزاره می‌تونید مشارکت داشته باشید